Liên hệ
LIÊN HỆ FORM LIÊN HỆ

HANOI OFFICE
Floor 11, 165 Thai Ha street,
Dong Da district,  Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (0)4 7300 6661 

HO CHI MINH OFFICE
58 Pham Ngoc Thach, Ward 6,
District 3,  HCMC, Vietnam
Tel: +84 (0) 8 7307 0888
Fax: +84 (0)8 38208244


E-mail: info@britedu.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Tầng 11, số 165 Thái Hà
Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: +84 (0)4 7300 6661

VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH
58 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: +84 (0) 8 7307 0888
Fax: +84 (0)8 38208244


E-mail: info@britedu.com