VIDEO

VTC10 phỏng vấn cô Denise Thomson, giám đốc đào tạo BEP Hà Nội về việc Đổi mới phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Việt NamChương trình Việt Nam-Góc nhìn của bạn (Sharing Vietnam) với chủ đề : Đổi mới phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Việt Nam cùng khách mời là cô Denise Thomson, giám đốc đào tạo tại BEP Hà Nội. 

 

Cô Denise Thomson đã trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại 1 số quốc gia Châu Á và đã có gần 2 năm gắn bó với công tác đào tạo tiếng Anh tại BEP Hà Nội. Sau khi BEP được giao trọng trách triển khai khóa học đổi mới phương pháp từ Sở giáo dục Hà Nội, cô Denise, với tư cách là giám đốc đào tạo tại BEP, đã trực tiếp xây dựng khóa đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên Việt Nam các cấp tại Hà Nội. Tham gia chương trình này, cô Denise đã chia sẻ những đánh giá khách quan về việc giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam cũng như tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp giảng dạy.